galingas


galingas
galìngas, -a adj. (1) K, -à (3) J stiprus: Galingas judėjimas už taiką apėmė visas žemės rutulio tautas sp. Taikos jėgos yra žymiai galingesnės už saujelę karo kurstytojų sp. Tarybiniai žmonės pagrįstai didžiuojasi savo galinga Tėvyne (sov.) sp. Visame pasaulyje stiprėja ir auga galingas demokratinis judėjimas sp. Galingos daugiamilijoninės masės pakyla į kovą dėl laisvės (sov.) sp. Žmogus, kurs viską gal padaryt, tas galìngas J. Galybės nerodyk, yra ir už tave galingesnių P.Cvir. Jis nelabai galingas žodžiais I.Simon. Jaunius yra, ar šiaip ar taip, galingas kalbos tyrėjas J.Jabl. Galinga giminė, tai išgirdusi, supyko M.Valanč. Ant taip galingõs ir tvirtos vietos DP582. Galìngais argumentais ... parodyt DP202.
galìngai adv. K, DP579: Ar tą galią suteik, ko taip trokšta širdis taip galingai išreikšt, kaip ir tu, Baltija Mair. Bernas galingai pliaukštelėjo botagu .

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • galingas — gali̇̀ngas, gali̇̀nga bdv. Gali̇̀nga valstýbė …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • Jeronimas Kačinskas — or Jeronimas Kacinskas (17 April 1907 – 15 September 2005[1][2]) was a Lithuanian born American composer. Kačinskas was born in Viduklė, Lithuania, to the family of a church organist. He studied music at the National Conservatory of Lithuania in… …   Wikipedia

  • Галинды — Карта прусских племен в XIII веке. Галинды (прусск. galindi, лит …   Википедия

  • antleisti — tr. 1. nedrausti, netrukdyti: Išbraukėm, išgainiojom, neantleidom manipolių daužyti [1905 m.] Šts. 2. duoti pasiganyti: Ančleido ant žolės i pradėjo [karvę] milžti Pvn. 3. užleisti (kergtis): Antleidom kuilį ant kiaulės Dr. 4. refl. duoti, kad… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aparatas — aparãtas sm. (2) 1. koks nors prietaisas, mechanizmas, įrengimas: Kino aparãtas DŽ. 2. įstaiga arba grupė įstaigų, aptarnaujančių kurią nors valdymo ar ūkio sritį: Galingas gamybinis aparatas, aprūpintas technika sp. Valstybės aparatas rš. 3.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apžavėtojas — ( is; D.Pošk), a smob. (1) BŽ299 kerėtojas, burtininkas: Tas apžavėtojas – tikrai galingas! Vd. Apžavėtojis paraganaut mokėjo Rg. žavėtojas; apžavėtojas; pažavėtojas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apžiūrėti — apžiūrėti, apžiū̃ri (apžiū̃ria Jrb, apžiūro Azr, Kpč), ėjo Rtr, Š, DŽ, NdŽ, KŽ; H, H161,162, R, R65, MŽ, MŽ87, D.Pošk, N, M, J, LL113,125,204, L, ŠT31 1. tr., intr. Pns apžvelgti, aprėpti žvilgsniu, norint sužinoti ar patirti, koks kas yra,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atitiesti — atitiẽsti, ia (atìtiesia), atìtiesė NdŽ, attiẽsti K; H157, R, MŽ, Sut, N, atatiẽsti Š 1. tr. Q48, H157 R, MŽ, Sut, N, K, M, LL181, Š, Rtr, BŽ83, NdŽ, KŽ padaryti tiesų, ištiesinti ką nelygų, kreivą, sulenktą, išlyginti: Attiestas Q45.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atmaldus — atmaldùs, ì adj. (4) kuris prašomas atsileidžia, atmaldomas: Išdidus ir galingas, nenuolankus ir neatmaldus, jis buvo rūstus ne vien teisiamiesiems EncV350 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atpilti — atpìlti, àtpila, atpylė 1. tr. atlieti kiek (skysčio) iš viso kiekio: Tėvas parvažiuos, o kruopų neatpyliau, lig dugnio išsrėbėm Vb. Ar Vaclovui yra [viralo] atpìlta? Pc. | refl. tr., intr.: Aš atsipyliau kruopų – ryt suvalgysu Šts.… …   Dictionary of the Lithuanian Language